Genel Fizik Laboratuvar 1

Bu deneylerin her birinde, aktif öğrenme yöntemlerinin uygulanabilmesi amacı ile öğrencilerin görevleri belirlidir. Öğrenciler, kendilerine sıra geldikçe, ekrandaki uyarı doğrultusunda görevlerini yerine getirir ve tüm deney tamamlanınca multi-admin deney sonuçlarını görebilir. Bu çeşit bir yapı, aktif öğrenme yöntemlerinden özellikle “işbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, tartışmaya dayalı öğrenme” uygulamalarında kullanılabilir.

Hava Rayı Terazisi

5

Serbest Düşme

4

Eğik Atış

1

Açısal Hız ve Açısal İvme

2

Öğretim Üyesi Girişi

Öğrenci Girişi