Genel Fizik Laboratuvar 2

Bu deneylerin her birinde, aktif öğrenme yöntemlerinin uygulanabilmesi amacı ile öğrencilerin görevleri belirlidir. Öğrenciler, kendilerine sıra geldikçe, ekrandaki uyarı doğrultusunda görevlerini yerine getirir ve tüm deney tamamlanınca multi-admin deney sonuçlarını görebilir. Bu çeşit bir yapı, aktif öğrenme yöntemlerinden özellikle “işbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, tartışmaya dayalı öğrenme” uygulamalarında kullanılabilir.

Bir Solenoitin Manyetik Alanın İncelenmesi

deney (1)

Bir Solenoitin İçindeki Manyetik Alan

deney (2)

Manyetik İndüksiyon

deney (3)

Elektromagnetik Rezonans

deney (4)

Öğretim Üyesi Girişi

Öğrenci Girişi